Dränering Stockholm

En bra fungerande dränering är nödvändig för att undvika fukt, mögel och vattenskador. Detta gäller alla typer av husgrunder, men förutsättningar varierar beroende på rådande markförhållanden.

Vi har stor erfarenhet av dräneringar i Stockholm och åker gärna ut för att inspektera din grund. Det är gratis och inte bindande. Du får sedan en offert som du kan använda för att jämföra oss med andra. Var medveten om att vi lämnar fasta priser – inga extra avgifter tillkommer.

 

 

ISODRÄN

Certifierade installatörer av ISODRÄN
ISODRÄN-ROM är den bästa produkten för dig som söker ett energieffektivt fuktskydd ditt hus. Vår personal är kunnig och har många års erfarenhet av att installera ISODRÄN i källarväggar, husgrunder, krypgrunder och trädgårdstak till ditt hus. Ett effektivt sätt att dränera är att gräva ner dräneringsrör, rör som är perforerade med små hål och därmed ej täta. Dessa rör leder effektivt bort överflödigt vatten. Idag används plaströr eller slang, förr användes tegelrör och betongrör som lades med öppna skarvar. Kontakta oss för mer information om dränering.

Dränerande material

Dränerande material är helt avgörande för att få en bra dränerad husgrund och en förutsättning för att leda vattnet ner till dräneringsrören inte minst. För att vatten ska rinna genom marken behöver den marken bestå av partiklar med vissa egenskaper och av vissa storlekar. Man brukar säga att högst 5 % av dem får vara mindre änm 2 mm i diameter. Ett sådant dränerande skikt bör vara minst 200 mm tjockt. I detta skikt rinner vattnet fram till dräneringsrören för vidare bortförsel från huset. För att vara på säkra sidan väljer man i praktiken dränerande material med grövre partikelstorlek.

 

plaststenkista

Stenkista.

Det är viktigt att man helst leder dagvattnet till en annan stenkista än dräneringsvattnet för att sprida belastningen på de olika dräneringslösningarna vid stora mängder nederbörd.